Zvláštní pravidla pro vzdělávání a rozhodování na VŠ (14. 5. 2020)

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity. Můžete se však registrovat na termín 19. 5. 2020.


Od 24. dubna 2020 je účinný zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Během online semináře prostřednictvím MS Teams budou lektorem podrobně rozebrána jednotlivá ustanovení zákona a jejich návaznost na zákon o vysokých školách, nabídnuta praktická řešení a dán prostor pro diskusi a dotazy účastníků.
 

Termín konání:

14. 5. 2020 10:00 - 12:00
Číslo akce: 2024

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Živý stream: 

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.

Výuka proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

1. Vznik zákona a východiska pro jeho aplikaci
2. Doba narušeného studia a její následky
3. Přijímání a přijetí ke studiu
4. Státní zkoušky
5. Průběh studia
6. Akademický rok
7. Jednání orgánů
8. Členství v orgánech

Účastnický poplatek:  
600,- Kč  Kolektivní členové asociace
600,-Kč Individuální členové asociace
1200,-Kč Ostatní zájemci
  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně se způsobem přihlášení do webináře koncovou fakturu s prodlouženým termínem spaltnosti.

Vzhledem k situaci na vysokých školách je možné zaplatit účastnický poplatek po absolvování webináře..
   
Storno podmínky:
  • Ŕegistrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť.
- Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci.
- Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena