Wikiverzita
 

Zefektivnění práce v Excelu pro vysokoškolské pracovníky (6.-7.6.2019)

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Pokud se chcete přihlásit jako náhradník, pište na cervinkova@apua.cz.


Termín konání:

06. 06.- 07. 06. 2019 09:00 - 16:00
Číslo akce: 1929
Místo konání:

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 – Dejvice, vchod B3 (vchod do MENZY ČVUT)

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
Email: cervinkova@apua.cz

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:40 přestávka

12:40 - 16:00 přednáška

1. den 

Pokročilé nastavení programu, customizace
Úpravy dokumentu pro optimální práci
Používání klávesových zkratek
Propojení souboru s MS Word, automatické stahování informací z internetu
Požívání hypertextových odkazů a propojení více sešitů
Formátování buněk, vlastní formáty

2. den

Pokročilejší nastavení tisku
Tvorba šablon a formulářů
Pokročilé využívání funkcí
Odpovědi na konkrétní problémy účastníků

 

Potřebné znalosti účastníka:
MS Excel základní/mírně pokročilí

Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.000,-Kč Individuální členové asociace
3.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: ·         Registrace se stává závaznou obdržením informací a zálohové faktury,
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena