Zaměstnávání zahraničních pracovníků - praktické příklady a zkušenosti z praxe (17. 9. 2020)

Termín konání:

17. 9. 2020                  09:00 - 14:30                   
Číslo akce 2043

 

Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, z.s.
Křenová 409/52
602 00 Brno
komplex NOSRETI, 3. patro

Lektor:

JUDr. Štěpán Pastorek
je právníkem dlouhodobě se zaměřujícím na oblast zaměstnávání cizinců a jejich pobyt na území České republiky. V současné době působí v advokátní kanceláři Matiaško. Praktické zkušenosti s tématem nabyl jako právník několika neziskových organizací zabývajících se prací s migranty a pořádáním školení pro cizince i zaměstnavatele. Štěpán v oblasti zaměstnávání cizinců taktéž publikuje, v současné době je členem autorského kolektivu připravovaného druhého vydání knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel:   737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Program: 

09:00-12:00   přednáška
12:00-12:30   přestávka 
12:30-14:30   přednáška
 

Obsah:

 • Úvod do pobytového postavení cizinců v České republice
 • Rozdíly při zaměstnávání občanů EU, jejich rodinných příslušníků a cizinců ze třetích států z pohledu pracovního a cizineckého práva
 • Přehled pobytových titulů cizinců ze třetích zemí a právní úpravy zákona o pobytu cizinců
 • Rozdělení cizinců do skupin podle přístupu na trh práce v České republice
 • Specifické typy pobytových oprávnění svázaných s možností vstupu na trh práce u cizinců ze třetích zemí – krátkodobá víza, sezónní zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
 • Volný vstup na trh práce
 • Povolení k zaměstnání a případy cizinců s pobytovými oprávněními, které nezaručují vstup na trh práce
 • Specifické typy pobytů studentů, pedagogických, akademických a vědeckých pracovníků
 • Nelegální práce, její příčiny a rizika
 • Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců (informační a oznamovací povinnost, evidenční povinnost), pracovní cesty cizinců ze třetích zemí
 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009. Formulář A1 a jeho povinné náležitosti a přílohy.
 • Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, pravidla jejich fungování
 • Účast cizinců ze třetích zemí na zdravotním a sociálním pojištění v České republice
 • Vysílání pracovníků ze zahraničí na krátkodobé pracovní cesty i na dlouhodobé pobyty
   
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
   
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informace ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

 

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena