Wikiverzita
 

Základy pracovního práva pro nepersonalisty (3.4.2019)

Pracovní právo představuje základní rámec, v němž se pohybují všichni zaměstnavatelé a zaměstnanci při své každodenní práci. Klade na jednu stranu řadu omezení za účelem ochrany zaměstnance, na druhou stranu však svěřuje zaměstnavateli řadu práv, jimiž může práci zaměstnance efektivně organizovat a řídit. Seminář je určen především nepersonalistům a je zaměřen jako praktický průvodce základními mantinely právní úpravy.
 

 

Termín konání:

03. 04. 2019 09:00 - 15:00 hodin
Číslo akce  

Místo konání:
Praha

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba:
Monika Červinková
+420 778 476 859
cervinkova@apua.cz

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 12:00  Přednáška
12:00 – 12:30 Přestávka s občerstvením
12:30 – 15:00  Přednáška
Obsah

Pracovněprávní vztahy, závislá práce a nelegální práce
Pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – rozdíly a možné využití
Závislá práce – definice
Nelegální práce a tzv. švarcsystém včetně možných rizik
Vznik, změny a skončení pracovního poměru
Pracovní smlouva, jmenování, podstatné náležitosti
Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou
Změny pracovního poměru
Převedení, pracovní cesta, přeložení
Způsoby rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení pracovního poměru na dobu určitou
Odstupné
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Pracovní doba a doba odpočinku (základní orientace)
Stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
Rozvržení pracovní doby
Práce přesčas
Evidence pracovní doby
Doby odpočinku
Odměňování zaměstnanců
Mzda, plat a odměna z dohody
Rovné odměňování a zákaz diskriminace
Minimální a zaručená mzda
Sjednaná, stanovená a určená mzda
Zákonné příplatky
Variabilní složky mzdy a jejich přiznávání
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Dočasná pracovní neschopnost
Mateřská a rodičovská dovolená
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Dovolená
Druhy dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou
Náhrada škody
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Pracovní úrazy
Pracovnělékařské služby
Lékařské posudky a zdravotní způsobilost k práci
Pracovnělékařské

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové
1.000,- Kč Individuální členové
2.000,- Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena