Wikiverzita
 

Náhrada škody v pracovněprávních vztazích – kdo, komu, kdy a kolik (10.4.2019)

Seminář je zaměřen na oblast náhrady škody v pracovněprávních vztazích v oblasti vysokých škol s výjimkou pracovních úrazů a nemocí z povolání. Předmětem semináře není jen suchopárný výklad zákoníku práce, ale seminář je postaven na praktických případech jak z judikatury, tak z vlastní bohaté advokátní praxe lektora. Právě vzhledem ke zkušenostem lektora je do semináře zařazena též pasáž věnovaná praktickému procesu náhrady škody, od výzvy a uznání dluhu přes započtení či dohodu o srážkách ze mzdy, až po vymáhání náhrady soudní cestou.

 

Termín konání:

10. 04. 2019 09:00 - 14:00 hodin
Číslo akce  

Místo konání:
Brno, Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba:
Monika Červinková
+420 778 476 859
cervinkova@apua.cz

Program  
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 12:00  Přednáška
12:00 – 12:30 Přestávka s občerstvením
12:30 – 14:00  Přednáška
Obsah
 • Náhrada škody způsobené zaměstnancem
  • Obecná povinnost nahradit škodu – podmínky a limity
  • Náhrada škody při porušení prevenční povinnosti – podmínky a limity
  • Schodek na svěřených hodnotách – podmínky a limity
  • Ztráta svěřených věcí – podmínky a limity
 • Náhrada škody způsobené zaměstnavatelem
  • Obecná povinnost nahradit škodu – podmínky a limity
  • Náhrada škody vzniklé při odvracení hrozící škody – podmínky a limity
  • Náhrada škody na odložených věcech – podmínky a limity
 • Náhrada škody ve zvláštních případech
  • Předsmluvní odpovědnost
  • Nerovné zacházení, diskriminace, bossing
  • Bezdůvodné obohacení a náhrada škody
 • Praktický postup, jak vymáhat náhradu škody, možnosti a alternativy
  • Uznání dluhu
  • Započtení
  • Srážky ze mzdy
  • Soudní vymáhání
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové
1.000,- Kč Individuální členové
2.000,- Kč Ostatní zájemci

 

  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena