Úvod do problematiky vysokých škol (23. 9. 2020)

Webinář je určen nejen novým, ale i stávajícím zaměstnancům veřejných vysokých škol, kteří se chtějí seznámit s prostředím VVŠ nebo si zlepšit svou orientaci
v prostředí VVŠ. Jádrem webináře je výklad věnovaný veřejným vysokým školám a jejich vnitřnímu upořádání, po kterém následuje přehled jednotlivých agend a základních informací o nich.

 

Termín konání:

23. 9. 2020  10:00-15:00
Číslo akce  
Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz

Živý stream: 

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

1.      Obecná východiska

• úhly pohledu na VVŠ
• prameny práva
• osoby fyzické a právnické
• obecné zásady
• nečekané významy známých pojmů
• co je po právu?
• soudy a VVŠ
 

2.      VVŠ a jejich uspořádání

• VVŠ jako osoba a součást veřejné správy
• poslání VVŠ
• studium jako ústavně garantované právo
• akademická obec
• akademické svobody a práva
• orgány VVŠ, jejich vztahy a ustavování
• součásti VVŠ a jejich orgány
• povinnosti členů orgánů
• vnitřní předpisy a jiné podstatné dokumenty VVŠ a jejich součástí
• schvalovací procesy
• financování a hospodaření VVŠ
 

3.      Přehled agend VVŠ

 • přijímací řízení
 • studijní věci
 • lustrace
 • střet zájmů
 • finanční kontrola
 • veřejné zakázky
 • smluvní vztahy
 • registr smluv
 • pracovní vztahy
 • právo duševního vlastnictví
 • svobodný přístup k informacím
 • ochrana osobních údajů (GDPR)

Účastnický poplatek:  
1.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.500,-Kč Individuální členové asociace
3.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

 


 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena