Úvod do problematiky vysokých škol (23. 9. 2020)

Seminář je určen nejen novým, ale i stávajícím zaměstnancům veřejných vysokých škol, kteří se chtějí seznámit s prostředím VVŠ nebo si zlepšit svou orientaci
v prostředí VVŠ. Jádrem kurzu je výklad věnovaný veřejným vysokým školám a jejich vnitřnímu upořádání, po kterém následuje přehled jednotlivých agend a základních informací o nich.

 

Termín konání:

23. 9. 2020  10:00-16:00
Číslo akce  
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, z.s.
Křenová 52, 602 00 Brno
Areál NOSRETI, 3. patro

 

Parkovné v areálu NOSRETI:

 • Parkovací místo je třeba rezervovat nejpozději dva dny předem na recepci Nosreti (Mobil: +420 606 720 580, Tel.: +420 543 533 911), místa budou zablokována kužely a budou očíslována.
 • Využít lze také parkoviště města Brna na nedalekém Šujanově náměstí, které je určené pro dlouhodobé parkování, je osazené GSM systémem pro nájezd vozidel, je oplocené.
Lektor:

Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

09:30 - 10:00 registrace účastníků
10:00 - 15:00 přednáška s přestávkou na občerstvení
15:00 - 16:00 dotazy a diskuze účastníků

Obsah:

1.      Obecná východiska

• úhly pohledu na VVŠ
• prameny práva
• osoby fyzické a právnické
• obecné zásady
• nečekané významy známých pojmů
• co je po právu?
• soudy a VVŠ
 

2.      VVŠ a jejich uspořádání

• VVŠ jako osoba a součást veřejné správy
• poslání VVŠ
• studium jako ústavně garantované právo
• akademická obec
• akademické svobody a práva
• orgány VVŠ, jejich vztahy a ustavování
• součásti VVŠ a jejich orgány
• povinnosti členů orgánů
• vnitřní předpisy a jiné podstatné dokumenty VVŠ a jejich součástí
• schvalovací procesy
• financování a hospodaření VVŠ
 

3.      Přehled agend VVŠ

 • přijímací řízení
 • studijní věci
 • lustrace
 • střet zájmů
 • finanční kontrola
 • veřejné zakázky
 • smluvní vztahy
 • registr smluv
 • pracovní vztahy
 • právo duševního vlastnictví
 • svobodný přístup k informacím
 • ochrana osobních údajů (GDPR)

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
3.800,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení (coffee break, oběd formou řízečků s pečivem).
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

 


 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena