Wikiverzita
 

Úprava úředních písemností (28.5.2019)

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Pokud se chcete přihlásit jako náhradník, pište na cervinkova@apua.cz.


Jedním z nezbytných kroků při tvorbě úředních písemností je jejich formální úprava. V kurzu se zaměříme na nejdůležitější zásady formátování dokumentů, jako je dopis, formální e-mail, zpráva, směrnice aj. Probereme pravidla relativně známá i všeobecně neznámá, důsledně ve shodě s ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (aktualizovanou v roce 2014). Některé postupy budou předvedeny v programu Word („tipy a triky“).

 

Termín konání:

28. 05. 2019 09:00 - 15:30
Číslo akce 1926
Místo konání:

Univerzita Karlova, Centrum Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

Mgr. Jan Táborský - je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Obsah:

• Normy týkající se úpravy úředních písemností
• Psaní adres a odvolacích údajů
• Oslovení a závěrečný pozdrav
• Odstavce (odstavcová zarážka, mezery mezi odstavci, zarovnání aj.)
• Dělení slov
• Vyznačování textu (tučné písmo, kurzíva, verzálky, barevné písmo aj.)
• Rozložení textu na stránce, vícestránkové dopisy
• Užívání specifických znaků
• Psaní výčtů
• Úprava tabulek
• Všeobecně rozšířené chyby

 
Reference
od účastníků:

"Vynikající odborník na danou problematiku, výborné řešení praktických příkladů, lektor odpovídal na četné dotazy v průběhu celé přednášky"
 Eva Lioliu, Masarykova univerzita


"Nadšený „pan češtinář“ – super"
Ludmila Nepomucká, Mendelova univerzita v Brně

Účastnický poplatek:  
1.300,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.300,-Kč Individuální členové asociace
1.700,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím,
Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena