Týmová spolupráce a komunikace v O365 (22.-23. 1. 2020)

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Pokud máte oseminář zájem, je k dispozici jedno místo, účastník však musí mít vlastní notebook. V případě zájmu pište na balabanova@apua.cz.

 

Pod souhrnným názvem "Office 365" se skrývá vice než 20 cloudových aplikací. Přináší nejen samotné aplikace Word, Excel, PowerPoint, ale i elektronickou poštu s účinnou antivirovou ochranou, jednoduchou tvorbu přehledných intranetových WWW portálů, nástroje pro automatizaci vnitrofiremních procesů, vynikající podporu týmové spolupráce, zabezpečení a ochranu informací atd.
Cílem semináře je naučit uživatele využít vlastností cloudu Office 365 v rámci celé organizace i jednotlivých týmech. Absolvovent semináře získá teoretický přehled i praktické zkušenosti s většinou aplikací "O365". 

Seminář je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilejší uživatele – průběh přednášek se dynamicky přizpůsobuje dle zájmu a zaměření posluchačů.

Termín konání:

 

22.-23. 1. 2020 09:00-16:00
Číslo akce: 2005

 

Místo konání:

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 – Dejvice, vchod B3 (vchod do MENZY ČVUT)

Lektor:

Ing. Jiří Horský

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
Email: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00 přednáška

12:00-12:40 přestávka

12:40-16:00 přednáška

Obsah: 

- Přehled a popis vlastností Office 365 (tzv. plány, aplikace v O365)
- Seznámení se strukturou a tvorbou intranetových webových portálů v "Sharepoint Online"a jejich základními komponentami (stránka, seznam, knihovna dokumentů, aplikace)
- Tvorba dotazníků, průzkumů, kvízů atd. pomoci aplikace "MS Forms"
- Automatizace firemních procesů (např. schvalování, oběh dokumentů atd.) pomocí aplikace "MS Flow"
- Vytváření mobilních aplikaci bez znalostí programování pomocí aplikace "PowerApps"
- Využití aplikace "OneNote" nejen pro osobní a týmové poznámky, ale i ve výuce
- Týmová spolupráce v aplikaci "MS Teams"
- Přínos a ukázky použití "osobního cloudového disku" "OneDrive"
- Integrace el. pošty "Exchange Online“ v rámci O365

Alternativně (dle zájmu posluchačů) lze do kurzu zařadit i základy administrace O365 (integrace s lokální infrastrukturou, přenos a správa uživatelských účtů, monitoring, zabezpečení).

 

 

Účastnický poplatek:  
3.800,- Kč  Kolektivní členové asociace
3.800,-Kč Individuální členové asociace
6.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena