Wikiverzita
 

Tvorba formulářů a hromadná korespondence

Tvorba formulářů (MS excel) a hromadná korespondence (MS Word)
 

Potřebujete získat data a Vámi nachystané formuláře stále „někdo“ vyplňuje jinak, než chcete? Pojďte se naučit možnosti, jak daný formulář nebo šablonu udělat tak, aby se Vám vrátila v kýžené podobě a aby vyhodnocení získaných informací bylo pro Vás co nejjednodušší.
 

Termín konání:

23. 01. 2019 09:00 - 13:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Technická 2, blok A4,5. patro, dveře č. 513

616 69 Brno

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
Email: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 13:00 přednáška s přestávkou na občerstvení

Obsah:

• opakování funkcí - svyhledat, když, zvolit
• tvorba jednotlivých prvků formuláře a jejich ovládání
• propojení a vyhodnocování prvků formuláře
• omezení zadání do buňky – „ověření dat“
• zamykání a odemykání sešitu, listů a buněk
• tvorba a využití šablon
• hromadné korespondence – propojení s MS word

 

Zvolené výukové metody jsou demonstrace dané problematiky, pozorování vzorového řešení, individuálním vyzkoušení představených funkcí a opakování nabytých vědomostí. Jako učící verze je zvolena verze 2016, přičemž program je téměř shodný s verzemi 2007, 2010 i 2013 a nabyté vědomosti jdou tudíž využít i v těchto verzích.

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.  
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Souhlas ze zpracováním Vašich osobních údajů
Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 287016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena