Osobní produktivita v pracovním procesu (21. 5. 2020)

Termín konání:

21. 5. 2020 09:00-14:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

Marek Sýkora
- jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému z Vás změnit život. Kurzy vede jiným způsobem, protože tyto metody pravidelně trénuje a usiluje o stále lepší výkony, díky čemuž můžete slyšet tipy někoho, kdo metody sám využívá v praxi.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00  přednáška

12:00-12:30  coffee break

12:30-14:00  přednáška

Obsah:

• Stanovení skutečných pracovních priorit
• Aplikování pracovních nástrojů GTD (jak mít vše hotovo)
• Programy a aplikace i v rukou naprostých začátečníků

Účastníci se na semináři naučí:
• Jak začít s produktivním životem
• Jak stanovit skutečné pracovní priority
• Jak si vést diář jako profesionál
• Jak zvládat každodenní návaly úkolů
• Jak plánovat i nejnáročnější projekty snadno pomocí MYŠLENKOVÝCH MAP
• Jak si ZAPAMATOVAT dlouhé seznamy úkolů pomocí PAMĚŤOVÝCH PALÁCŮ
• Jak si zvolit ten správný nástroj osobní produktivity
• Jak budovat správné pracovní návyky
• Jak se zbavit největších zlodějů času
• Jak se lépe soustředit na vykonávanou činnost
• Jak naplánovat a uvést nové projekty v život
• Jak zvýšit produktivitu osobní i firemní
• Jak použít programy a aplikace (i pro začátečníky), o kterých jste nejspíše nikdy neslyšeli, aby pracovaly za Vás

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace a zasláním faktury,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud potřebujete do dokladu uvést číslo objednávky, dávejte tuto informaci do poznámky,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena