Pozitivní inteligence jako cesta k růstu (13. 5. 2020)

Seminář, který vás přivede k vašemu vnitřnímu dialogu, který vás blokuje a pomůže vám rozvinout nové mozkové “svaly”. Ty vám pomůžou dosáhnout osobního naplnění i vyššího pracovního výkonu.
 

Termín konání:

13. 5. 2020 09:00-15:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

Ing. Dagmar Kožinová
- lektorka, koučka a mentorka

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

08:30 - 12:00  přednáška

12:00 - 12:30  coffee break

12:30 - 15:00  přednáška

Obsah:

Co vám seminář přinese?
• Uvědomění si, že život máte ve svých rukou.
• Poznání vašich vlastních nastavení a sabotérů, kteří blokují váš život.
• Změnu v přístupu k práci, vztahům i životu.

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace a zasláním faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením seminářě bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena