Svobodný přístup k informacím (6. 10. 2020)

 

Termín konání:

6. 10. 2020 09:00-13:30
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
- lektor je zkušený VŠ pedagog, s více než osmnáctiletou praxí. Tématu svobodného přístupu k informacím se věnuje od roku 2000.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-13:30  přednáška s přestávkou na coffee break

Obsah:

Výklad právní úpravy,
Nejčastější spory,
Ochrana informací,
Proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu,
Vzájemný vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších právních předpisů (včetně GDPR),
Aktuality v roce 2020, "Informační příkaz",
Příklady z praxe.

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:  

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.

  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Registrace:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena