Wikiverzita
 

Stavební právo se zaměřením na nejčastější otázky z praxe (5.12.2018)

Seminář nabídne účastníkům přehled celé řady institutů stavebního práva, upozorní na typické chyby, kterých se stavebníci nebo stavební úřady dopouští a nabídne možnosti, jak se jich vyvarovat.

Budou probrány praktické dopady nejzásadnějších změn, které přináší novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2018.

Lektorka se zaměří zejména ty oblasti stavebního práva, které sami účastníci dřívějších školení APUA ve zpětné vazbě identifikovali jako potřebné.

 

Termín konání:

5.12. 2018 10:00 - 14:30 hodin
Číslo akce:  


 

Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:

Alžbeta Rosinová
- asolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde je v současnosti doktorandkou na Katedře ústavního práva a politologie. Od roku 2015 působí ve Frank Bold Advokáti, kde se věnuje veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na témata územního plánování a stavebního zákona, kterým se pravidelně věnuje také v rámci publikování a přednášení na konferencích.

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

09:30 - 10:00 registrace účastníků
10:00 - 14:30 přednáška s přestávkou na občerstvení

Obsah:

 

  • Velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která mění některé doposavad používané postupy ve stavebním právu.
  • Změny v základních pojmech, působnosti stavebních úřadů
  • Přezkum závazného stanoviska dle novelizovaného ustanovení § 4 stavebního zákona.
  • Změny v územním řízení, vč. změn v institutech zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
  • Problematika § 96b - závazné stanovisko orgánu územního plánování.
  • Nová právní úprava územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a-94i), společného územního a stavebního řízení (§ 94j-94p) a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94q-94y).
  • Přechodná ustanovení novely stavebního zákona.
  • Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

   

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena