Skončení pracovního poměru v oblasti vysokých škol (13.11.2019)

Seminář je zaměřen na oblast skončení pracovního poměru, tedy jednu z nejsložitějších oblastí pracovního práva a oblast s jednoznačně nejrozvinutější judikaturou soudů. Předmětem výkladu jsou všechny způsoby rozvázání a skončení pracovního poměru, včetně souvisejících podmínek, plnění atd. Výklad vychází z advokátní a přednáškové praxe lektora, jakož i z široké judikatury Nejvyššího soudu, a je proto plný příkladů a konkrétních popisů situací, při nichž může dojít ke skončení pracovního poměru.
 

Termín konání:

13. 11. 2019 09:00 - 14:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha 4 - Kunratice

Lektor:

Mgr. Michal Vrajík
 

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

08:30 - 12:00  přednáška

12:00 - 12:30  coffee break

12:30 - 14:00  přednáška

Obsah:

• Způsoby skončení pracovního poměru
• Dohoda o rozvázání pracovního poměru
• Výpověď
   - Obecně k výpovědi a výpovědní době
   - Výpověď ze strany zaměstnance
• Výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele
   - Organizační změny
   - Pozbytí zdravotní způsobilosti k práci
   - Nesplňování předpokladů a požadavků pro řádný výkon práce
   - Neuspokojivé pracovní výsledky
   - Porušování pracovních povinností
   - Zákaz výpovědi a ochranná doba
• Odstupné
• Okamžité zrušení pracovního poměru
   - Ze strany zaměstnavatele
   - Ze strany zaměstnance
• Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
• Skončení pracovního poměru na dobu určitou
• Součinnost odborové organizace při rozvázání pracovního poměru
• Odvolání a odstoupení z vedoucího pracovního místa
• Doručování písemností
• Neplatnost rozvázání pracovního poměru

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena