Wikiverzita
 

Setkání vedoucích personalistů vysokých škol

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity setkání.

 

Termín konání:

21. - 22. 11. 2018 zahájení 10:00
Číslo akce: 1848


 

Místo konání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - místo bude upřesněno

Lektoři:

Mgr. Andrea Drlá
Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program 21.11.2018 

09:30 - 10:00     Příjezd a registrace účastníků

10:00                 Zahájení, přivítání účastníků

10:00 - 12:00      Motivace zaměstnanců
                         (Mgr. Andrea Drlá)

12:00 - 13:00      Oběd

13:00 - 15:00      Hodnocení zaměstnanců
                          (Mgr. Andrea Drlá)

15:00 - 15:15       Coffeebreak
15:15 - 16:30       Řešení aktuálních problémů personálních oddělení na VŠ 
                          – formou workshopu, zasílejte prosím náměty do diskuse
                          (Mgr. Barbora Šolcová)
16:30 – 19:00      Ubytování a možnost individuální prohlídky centra      
19:00 - ??:??      Večeře a posezení v restauraci Masné krámy (Krajinská 13)

Program 22.11.2018

10:00 - 12:00      Způsoby a důvody skončení pracovního poměru
                         (Mgr. Michal Vrajík)

                         - Způsoby rozvázání pracovního poměru
                         - Dohoda o rozvázání pracovního poměru
                         - Výpověď, výpovědní doba
                         - Výpovědní důvody včetně příkladů
                         - Okamžité zrušení pracovního poměru
                         - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
                         - Skončení pracovního poměru na dobu určitou
                         - Odvolání a odstoupení z vedoucího pracovního místa
12:00 – 13:00     Oběd

13:00 – 15:00     Lhůty pro rozvázání pracovního poměru
                         (Mgr. Michal Vrajík)
                         - Ochranná doba, zákaz výpovědi
                         - Lhůty pro rozvázání pracovního poměru

                         Doručování a další praktické kroky
                         (Mgr. Michal Vrajík)
                         - Doručování dokumentů zaměstnavatelem zaměstnanci
                         - Osobní doručování
                         - Doručování poštou
                         - Doručování dokumentů zaměstnavatelem zaměstnanci
                         - Součinnost odborové organizace při rozvázání pracovního poměru
                         - Odstupné
                         - Neplatnost rozvázání pracovního poměru

15:00                 Ukončení setkání, odjezd účastníků

  Změna programu vyhrazena.
Ubytování:

Ubytování si účastníci zařizují sami dle vlastních požadavků.
Tipy na ubytování :
Grandhotel Zvon https://www.hotel-zvon.cz/
Residence U Černé Věže České Budějovice http://www.ucerneveze.cz/
Old Town Bed & Breakfast http://old-town-bed-breakfast-bed-breakfast.ceskebudejovicehotel.com/cs/
a další v blízkém okolí

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
5.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 


  Zpět na Připravované akce

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena