Wikiverzita
 

Setkání pracovníků vnějších vztahů a marketingu VŠ

Termín konání:

28. 11. - 29. 11. 2018 zahájení 09:00
Číslo akce: 1851
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektoři:

Bc. Ondřej Martínek
Bc. Lucie Minářová
Mgr. Lukáš Novák
Mgr. Dita Palaščáková
Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program
28. 11. 2018 

08.30 – 09:00        Registrace účastníků
09:00 – 10:00         Sociální sítě v rukou univerzity + nástroje digitálního
                              marketingu

                              (Bc. Ondřej Martínek)
10:00 – 11:00           Mobilní aplikace pro vysoké školy 
                              (Mgr. Lukáš Novák)
11:00 – 12:00           Nadační fond UP a spolupráce s úspěšnými absolventy
                              (Mgr. Dita Palaščáková)
12:00 – 13:00          Oběd
13:00 – 16:30          Efektivní komunikace
                              (Ing. Marek Rozehnal)
16:30 – 18:00          Ubytování, přesun do centra Brna
18:00 – 24:00         Večeře a posezení v Yacht Cafe
                              - Třída kpt. Jaroše 28,  Brno

 

Program
29. 11. 2018

09:00 – 12:00         Sociální média jako silný marketingový nástroj
                               • Úvod do sociálních sítí
                               • Jaké sítě známe a které mají v ČR a SK smysl?
                               • Facebook a Instagram - představení sítí
                               • Jak to vlastně funguje - FB a IG algoritmus
                               • Obsahový marketing na FB a IG a chyby v něm
                              (Bc. Lucie Minářová)
12:00 – 13:00          Oběd
13:00 – 15:00          Sociální média jako silný marketingový nástroj
                                • Youtube - pro koho je dobrý a pro koho nikoliv?
                                • Placené reklamy na FB a IG
                                • Praktické sestavení placené reklamy (propagace) - Business Manager
                                • Nejčastější chyby při placené propagaci
                                • Vyhodnocení úspěšnosti na sociálních sítích
                              (Bc. Lucie Minářová)
15:00                      Diskuse a následné ukončení setkání, odjezd účastníků

  Změna programu vyhrazena.
Ubytování:

Ubytování si účastníci zařizují sami dle vlastních požadavků.
Doporučujeme následující možnosti:
- Hotel Kounicova https://www.skm.muni.cz/kolej/kounicova 
(pro rezervaci volejte paní Sotolářovou 549 492 718).
Hotel je situován naproti školicí místnosti.

- Hotel Amphone http://www.amphone.eu/ (rezervace na čísle 731 483 856).
Hotel je situován v sousedství Yacht Cafe, kde bude probíhat večerní posezení.

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
5.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena