Wikiverzita
 

Setkání pracovníků BOZP a PO vysokých škol

Termín konání:

14. 11. - 15. 11. 2017 zahájení 14. 11. 2017, 09:00 hodin


Místo konání:
Univerzita Karlova, Centrum Krystal, José Martího 2/407, 162 00 Praha

Lektoři:
Mgr. Libuše Černá - soudní znalec BOZP se specializací školství a práce zakázané ženám a mladistvým
JUDr. Eva Dandová - právní oddělení ČMKOS
RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. -  ředitel znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.; soudní znalec
Dr. Miroslav Švarc – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Veronika Švehlová Bullová – Krajský úřad Jihočeského kraje

Program 14. 11. 2017  
08.30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 12:00  Školní úrazy, problematika úrazů na praxích, stážích a studijních pobytech
(Mgr. Libuše Černá)
12:00 – 13:00 Oběd – hotel Krystal
13:00 – 14:30  Zákon 65/2017 Sb. – protikuřácký zákon                                    
(JUDr. Eva Dandová)
14:30 - 16:30 Kategorizace práce a hodnocení rizik                              
(JUDr. Eva Dandová)                                                              
16:30 – 17:30 

Ubytování účastníků – hotel Krystal

18:00 - 19:00 Exkurze – komentovaná prohlídka Karolina
20:00 – 22:00  Návrat na hotel, večeře a společenský večer
– individuální konzultace, výměna informací
   
Program 15. 11. 2017  
07:30 - 08:30 Snídaně pro ubytované
09:00 – 12:00 Problematika bezpečnosti ve školách
- projekt „Ozbrojený útočník ve škole“
(Mgr. Veronika Švehlová Bullová)
12:00 – 13:00 Oběd – hotel Krystal
13:00 – 14:30 Novelizovaná ČSN 01 8003 – Zásady pro bezpečnou práci  
v chemických laboratořích
(RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D.)
14:30 – 15:30 Provozní řády jednotlivých pracovišť a budov
- výměna zkušeností
(Dr. Miloslav Švarc)
Ubytování:

Ubytování bude hromadně zajištěno na  hotelu Krystal http://hotel-krystal.eu

Ceník pokojů:     jednolůžkový pokoj:            900 Kč/ noc včetně snídaně
dvoulůžkový pokoj:             1200 Kč/ noc včetně snídaně
  Požadavky na ubytování uvádějte do poznámky při on-line registraci.
 

Ubytování si hradí každý účastník sám na recepci hotelu.

Stravování: Stravování po oba dny je zajištěno v ceně akce.

    
                               

Účastnický poplatek:  

2.500,- Kč

Kolektivní členové asociace

3.375,- Kč

Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok

2.250,- Kč

Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky

1.125,- Kč

Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky

Zdarma

Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více

4.500,- Kč

Ostatní zájemci

V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné na oba dny setkání (coffeebreaky, 2x oběd, večeře, společenský večer).
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.

Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.

Storno podmínky:
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
REGISTRACE

                        


  Zpět na Připravované akce

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena