Wikiverzita
 

Řešení problémů pomocí metodik speciálních služeb

Techniky analýzy, generování nových řešení a rozhodování.
 

Seminář je určen pro manažery všech druhů organizací, kteří se snaží řešit problémy systematicky a občas potřebují hledat nové kreativní postupy.
 

Termín konání:

16. 04. 2019 09:00 - 17:00 hodin
Číslo akce:  
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a,  602 00 Brno

Lektor:

PhDr. Vladimír Hřebíček
- trenér a konzultant metod štíhlého managementu

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 12:00 přednáška
12:00 - 12:30 přestávka s občerstvením
12:30 - 17:00 přednáška

Obsah:

1. Jak se naučit vidět to, co druzí nevidí
• Strategie 1: Techniky správného vidění
• Strategie 2: Vytváření obrazů z vlastních myšlenek

2.Jak analyzovat a řešit problémy: 6 metodik CIA
• Jak efektivně rozhodovat při posuzování plusů a mínusů
• Jak provádět ohodnocení kvality informací
• Jak uspořádat diagram vztahů příčin a následků
• Jak provádět matice analýzy
• Jak vytvářet stromy scénářů
• Jak využívat metodu Ďáblův advokát

 

Na seminář navazuje seriál videí o technikách generování nových řešení, který získají účastníci zdarma.

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
4.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

   

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena