Práva a povinnosti cizinců a různými typy pobytů (16. 6. 2020)

Termín konání:

16. 6. 2020 09:00 - 12:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

JUDr. Štěpán Pastorek

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Živý stream: 

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

1. Přehled pobytových oprávnění cizinců ze třetích zemí a občanů EU v České republice
a. Stručný úvod do pobytového systému České republiky
2. Usazení cizince v ČR
a. Administrativní postupy, součinnost ambasád
b. Rozdělení kompetencí v rozhodovacím procesu mezi MVČR a MZV
c. Lhůty pro vydání rozhodnutí
d. Možnost obrany při neudělení pobytového oprávnění
3. Nejčastější typy pobytových oprávnění cizinců – studentů a pracovníků – v souvislostech
a. Krátkodobá víza
b. Dlouhodobé vízum a pobyt za účelem studium
i. Co se rozumí studiem?
ii. Plnění účelu pobytu po úspěšném ukončení studia?
c. Dlouhodobé vízum a pobyt za účelem ostatní
d. Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání
e. Zaměstnanecká karta duální a neduální
f. Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu
g. Potvrzení a povolení k přechodnému pobytu (občan EU a jeho rodinný příslušník)
h. Trvalý pobyt
i. Možnosti získání
ii. Započítávání doby pobytu na účely studium a ostatní
4. Práva a povinnosti cizinců a škol
a. Povinnosti po příjezdu do ČR a při ukončení pobytu
b. Ubytování – povinnosti cizince a ubytovatele
c. Výměna osobních dokladů, uzavření manželství
d. Narození dítěte na území
e. Nezahájení, přerušení nebo ukončení studia
f. Postavení studenta v průběhu prázdnin
g. Povinnosti v souvislosti s prodloužením platnosti pobytového oprávnění
i. Výzva k odstranění vad žádosti, předvolání k výslechu/pohovoru
h. Plnění účelu pobytu
i. Změna účelu pobytu
j. Mobilita studentů v rámci EU
5. Zaměstnání cizinců – stručný přehled
a. Zaměstnávání obecně
b. Zaměstnávání studentů
c. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků
d. Evidenční a ohlašovací povinnost
6. Kam cizince nasměrovat v případě nutnosti řešit pobytové záležitosti?

Účastnický poplatek:  
600,- Kč  Kolektivní členové asociace
600,-Kč Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně se způsobem přihlášení do webináře koncovou fakturu s prodlouženým termínem spaltnosti.

Vzhledem k situaci na vysokých školách je možné zaplatit účastnický poplatek po absolvování webináře.
   
Storno podmínky:
  • Ŕegistrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena