Pracovní doba a dovolená v příkladech (22. 9. 2020)

Pracovní doba a dovolená v příkladech

Seminář je zaměřen na oblast pracovní doby a dovolené jak u akademických, tak neakademických pracovníků. Oproti dřívějším seminářům nicméně nebude jeho předmětem teorie, resp. ta bude vyložena jen v nezbytně nutném rozsahu, ale seminář bude zaměřen na praktické příklady v této oblasti.

 

Termín konání:

22. 9. 2020 09:00-14:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Konferenční centrum Sázava
Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:

Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 12:00  přednáška

12:00 - 12:30  coffee break

12:30 - 14:00  přednáška

Obsah:
 • pracovní doba a doba odpočinku
  • směnné pracovní režimy – příklady
  • fond pracovní doby – příklady
  • rovnoměrné rozvržení pracovní doby – příklady
  • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – příklady
  • pružná pracovní doba – příklady
  • pracovní doba při pracovní cestě – příklady
  • práce přesčas – příklady
  • pracovní pohotovost – příklady
  • noční práce – příklady
  • rozvrh směn a evidence pracovní doby – správné a chybné vedení – příklady
  • poskytování přestávek v práci – příklady
  • odpočinky mezi směnami a v týdnu – příklady
 • dovolená
  • druhy dovolené – příklady
  • počítání odpracovaných a zameškaných dnů – příklady
  • výměra dovolené, výpočty při rovnoměrné, nerovnoměrné a pružné pracovní době, výpočty dle výše úvazku – příklady
  • zaokrouhlování dovolené – příklady
  • čerpání dovolené, dovolená a svátky, dovolená a překážky v práci – příklady
  • krácení dovolené – příklady
  • přečerpaná dovolená – příklady

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena