Pracovní doba (4. 6. 2020)

Termín konání:

4. 6. 2020 09:00 - 11:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

JUDr. Jaroslav Stránský

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.

Výuka probíhá v prostředí MS Teams.

Obsah: 

• Správný přístup k pojmu pracovní doba,
• Vhodné nástroje pro řízení pracovní doby a jejich nastavení,
• Využití řídících nástrojů pro rozhodování v oblasti pracovní doby (směrnice), optimální nastavení pracovněprávních dokumentů,
• Volba typu rozvržení pracovní doby a formy směnnosti,
• Specifika jednotlivých typů rozvržení pracovní doby (pružná pracovní doba, rovnoměrné, nerovnoměrné rozvržení),
• Možnost změnit za trvání pracovního poměru pravidla rozvrhování pracovní doby,
• Přizpůsobování rozvrhu směn provozním potřebám,
• Možnosti a povinnosti výkonu práce přesčas,
• Evidence pracovní doby.

Účastnický poplatek:  
400,- Kč Kolektivní členové asociace
400,- Kč Individuální členové asociace
800,- Kč Ostatní zájemci
Způsob platby:

Účastníci obdrží současně se způsobem přihlášení do webináře koncovou fakturu s prodlouženým termínem splatnosti.

Vzhledem k situaci na vysokých školách je možné zaplatit účastnický poplatek po absolvování webináře.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť.
- Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci.
- Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena