Odměňování zaměstnanců mzdou a překážky v práci (30. 4. 2020)

Odměňování zaměstnanců mzdou a překážky v práci

 

Seminář je zaměřen na dvě oblasti, a to odměňování zaměstnanců mzdou a překážky v práci. V oblasti odměňování zaměstnanců mzdou bude seminář zaměřen na výklad jednotlivých pojmů a nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé v této oblasti dopouští. Hlavní důraz bude kladen na právní stránku odměňování, tj. jak nastavit pravidla odměňování v souladu se zákoníkem práce. V oblasti překážek v práci budou předmětem výkladu nejčastější překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele s důrazem na to, zda a kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno, v jakém rozsahu, a zda je toto volno placené či nikoli.

 

Termín konání:

30. 4. 2020 09:00 - 14:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Konferenční centrum Sázava
Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:

Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 12:00  přednáška

12:00 - 12:30  coffee break

12:30 - 14:00  přednáška

Obsah:
 • odměňování zaměstnanců mzdou
  • mzda a odměna z dohody – pojmy
  • rovné odměňování a zásada „za stejnou práci stejná odměna“
  • kritéria rovného odměňování
  • minimální a zaručená mzda v roce 2020, rozdělení prací do skupin, doplatek ke mzdě a k odměně z dohody
  • sjednání, stanovení a určení mzdy – postupy, výhody a nevýhody
  • odměňování práce přesčas, práce v noci, práce ve svátek, práce o víkendu, práce ve ztíženém pracovním prostředí, pracovní pohotovosti
  • nárokové a nenárokové složky mzdy, kritéria pro jejich přiznávání a odebírání
  • mzda při výkonu jiné práce
  • splatnost a výplata mzdy
  • hotovostní a bezhotovostní výplata mzdy
  • započtení proti pohledávce na výplatu mzdy
 • překážky v práci
  • překážky v práci na straně zaměstnance – obecná pravidla
  • dočasná pracovní neschopnost
  • mateřská dovolená
  • rodičovská dovolená
  • otcovská poporodní péče
  • ošetřování člena rodiny
  • „neplacené volno“
  • vyšetření, ošetření
  • překážky v práci z důvodu obecného zájmu a ostatní překážky v práci na straně zaměstnance
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele – obecná pravidla a jednotlivé překážky
  • čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací. 
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena