Novela zákoníku práce 2020 (7. 10. 2020)

Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přináší novela zákoníku práce účinná zčásti od 30. 7. 2020 a zčásti od 1. 1. 2021. Jednotlivé novelizační body budou doprovozeny praktickými poznámkami a příklady zaměřenými na prostředí vysokých škol.
 

Termín konání:

7. 10. 2020               09:00-14:00                  
Číslo akce:  

 

Místo konání:

online

Lektor:

Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Program: 

08:50-09:00 nalogování do webináře

09:00-12:00  přednáška

12:00-12:30  přestávka

12:30-14:00  přednáška

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

• Skončení pracovního poměru
   - Vymezení odvolatelných zaměstnanců
   - Den skončení výkonu práce
• Pracovní doba a doba odpočinku (základní orientace)
   - Vícesměnné pracovní režimy
   - Novinky v pružné pracovní době
• Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
   - Ošetřování člena rodiny
   - Akce pro děti a mládež
• Dovolená
   - Druhy dovolené
   - Výměra dovolené
   - Dodatková dovolená
   - Započítávání náhradních dob do dovolené
   - Čerpání dovolené
   - Převádění dovolené
   - Krácení dovolené
• Náhrada škody
   - Odškodnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
• Vysílání zaměstnanců
• Sdílené pracovní místo
• Počítání času
• Doručování písemností

  - Doručování zaměstnanci
  - Doručování zaměstnavateli
• Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
   - Nové vymezení přechodu práv a povinností
   - Výpovědní doba v souvislosti s přechodem práv a povinností
• Průměrný výdělek
• Technické úpravy

Účastnický poplatek:  
700,- Kč  Kolektivní členové asociace
700,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena