Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění 2020 - změny

Termín konání:

30. 10. 2019 09:00 - 13:30
Číslo akce: 1956

 

Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
7. patro, učebna č. 7.15

Lektor:

Ing. Marta Ženíšková

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 11:30  přednáška

11:30 - 12:00  coffee break

12:00 - 13:30  přednáška

Obsah:

Změny od 1. 1. 2020
- redukční hranice, maximální vyměřovací základ,
- e-neschopenka z hlediska lékařů, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Povinnosti zaměstnavatelů po zrušení papírových tiskopisů v
  souvislosti s dočasnou pracovní neschopností,
- změny v režimu práce neschopného pojištěnce,

Výklady k novým dávkám a dalším změnám v roce 2018, zejména
- k dlouhodobému ošetřovnému, 
- k otcovské,
- k mírnějším podmínkám pro nárok na nemocenské a proto i na náhradu
  mzdy u zaměstnání malého rozsahu a na DPP,
- rodičovský příspěvek a dávky nemocenského pojištění

 Výklad některých ustanovení, například
- nový postup při stanovení pravděpodobného příjmu na příloze k žádosti
  o dávku,
- zaměstnání malého rozsahu,
- „mínusový“ vyměřovací základ,
- rozhodné období,

Odpovědi na dotazy, diskuze.

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
  •     
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena