Wikiverzita
 

MS Word - mírně pokročilý seminář pro vysokoškolské pracovníky (6.-7.5.2019)

Termín konání:

6. 5. - 7. 5. 2019 09:00 - 16:00
Číslo akce: 1922
Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Technická 2, blok A4,5. patro, dveře č. 513

616 69 Brno

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
Email: cervinkova@apua.cz

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:40 přestávka

12:40 - 16:00 přednáška

1. den 

Nastavení zobrazení dokumentu
Nastavení okrajů papíru
Základy práce s textem, odstavce
Výběr textů
Styly textu – základní seznámení
Tabulátory
Záhlaví a zápatí
Vkládání čísla stránky
Vkládání obrázků a jejich úprava
Vkládání tabulek a jejich úprava

2. den

Odrážky a číslování
Hledání a nahrazování textu
Kontrola pravopisu
Klasický tisk na papír a elektronický tisk
Styly textu – podrobné nastavení
Generování obsahu dokumentu
Vytváření šablon dokumentu

  Ve Wordu se naučíte zpracovat tabulky, grafy, formuláře, spolupráci mezi Wordem, Excelem a Powerpointem a mnoho dalších dovedností. Cílem kurzů je seznámit s programem Microsoft Word v libovolné verzi.
Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.000,-Kč Individuální členové asociace
2.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:

·         Registrace se stává závaznou obdržením potvrzení a zálohové faktury ze strany asociace,

·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena