Moderní dopis/mail a stylistika češtiny (13.11.2019)

Seminář se věnuje stylistice současné češtiny se zvláštním zřetelem k psaní dopisů a formálních e-mailů. Jeho cílem je informovat účastníky o jazykových a zdvořilostních standardech moderní korespondence, zvláště o změnách, k nimž v této oblasti dochází. Systematicky je probráno několik desítek jazykových jevů z oblasti slovní zásoby, gramatiky a pragmatiky češtiny. Jsou představeny významné zdroje informací o češtině (jejich silné i slabé stránky). Zazní rovněž řada doporučení, jak přistoupit k psaní, aby bylo efektivním procesem.
 

Seminář je určen administrativním, odborným i vedoucím pracovníkům. Účastníci mohou pokládat jakékoliv doplňují otázky z vlastní praxe.

 

Termín konání:

13. 11. 2019 09:00 - 15:30
Číslo akce  
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit
Křenová 409/52
602 00 Brno
komplex NOSRETI, 3. patro

Lektor:

Mgr. Jan Táborský

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel:   737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 12:00 přednáška
12:00 - 12:30 přestávka s občertvením formou coffee breaku
12:30 - 15:30 přednáška

Obsah:

• relevantní normy a standardy,
• jak začínat dopis/e-mail (oslovení, cizí jména, anonymní adresát, nepřechýlená ženská příjmení aj.),
• slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov,
• počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování,
• užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus), čísla a číslice v textu,
• změny slovesných vazeb,
• slovosled: variantnost a optimální řešení,
• tzv. nepravé vedlejší věty.

 
   
Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena