Microsoft Teams (25. 3. 2020)

MS Teams z produkce fy Microsoft  je jednou z nejrychleji se rozvíjejících aplikací pro týmovou firemní komunikaci. Na jednom místě dokáže jednotlivým týmům přehledně seskupit vše potřebné pro práci na projektu či úkolu – dokumentaci, chat, elektronickou poštu, poznámkové bloky, i propojení s celou řadu externích aplikací. Navíc umožňuje vytváření videokonferencí, online školení a volání. Výhodou je i existence aplikace pro všechny používané platformy (stolní i mobilní).


Termín konání:

25. 3. 2020 09:00-16:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Brno
U Vodárny 2
616 00 Brno-Žabovřesky

Lektor:

Ing. Jiří Horský

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 778 476 859
Email: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00 přednáška

12:00-12:40 přestávka

12:40-16:00 přednáška

Obsah: 

Cílem semináře je prakticky naučit uživatele využít potenciálu aplikace MS Teams. Seminář  je vhodný jak pro začátečníky, tak i mírně pokročilé uživatele – průběh přednášek se dynamicky přizpůsobuje dle zájmu a zaměření posluchačů.
 

Program semináře :
• seznámení s aplikací Microsoft Teams
• vytváření týmů, správa týmů
• tvorba kanálů, nastavení, úprava
• přidávání karet do kanálů včetně externích aplikací
• sdílení souborů, plánování a úkoly
• videokonference, online schůzky, chat

 

Většinu funkcí si posluchači vyzkouší prakticky – na stolním počítači případně na svých mobilních zařízeních.

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
3.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena