Wikiverzita
 

Exekuce a srážky ze mzdy (23.9.2019)

Termín konání:

23. 09. 2019 09:00 - 14:00 hodin
Číslo akce:  
Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:

Anna Kašpárková
-
má devítiletou praxi na Exekutorském úřadě Brno-město. Odpovídá za kontrolu správnosti postupu zaměstnavatelů povinných v exekučním řízení. V praxi se opakovaně setkává se všemi problematickými okolnostmi, které mohou při srážkách ze mzdy nastat. Připravuje také metodické návody pro postup zaměstnavatelů v exekuci a poskytuje konzultace mzdovým účetním nebo výrobcům software pro zpracování mezd.

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků
09:00 - 14:00 přednáška s přestávkou na občerstvení formou coffeebreaku

Obsah:

• Provádění srážek
o základní pojmy a aktuální právní úprava provádění srážek ze mzdy
o přednostní a nepřednostní pohledávky
o třetinový systém a určení pořadí pohledávek
o vyživované osoby
o nejčastější chyby při provádění srážek ze mzdy
o praktické ukázky výpočtu srážek ze mzdy
o exekuce a dočasná pracovní neschopnost
o rozdělení základní částky - právní úprava i praktické ukázky

• Poskytování součinnosti v exekučním řízení
o právní úprava poskytování součinnosti
o rozsah poskytnuté součinnosti
o povinnosti zaměstnavatele při počátku a ukončení pracovního poměru
o pokuty a další následky neposkytnutí součinnosti
o poskytování součinnosti a GDPR

• Daňový bonus, přeplatek na dani a jejich postižení v exekuci
o aktuální právní úprava a její vývoj

o postižení přeplatku z ročního zúčtování daně
o postižení daňového bonusu - rozdíly oproti srážkám ze mzdy

• Diskuze - prostor pro dotazy

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.800,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

 

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena