Wikiverzita
 

Excel základní/mírně pokročilí (11.-12.7.2019)

Termín konání:

11. 07. - 12. 07. 2019 09:00 - 16:00
Číslo akce: 1935

 

Místo konání:

Technická 2, 616 69 Brno, VUT v Brně, budova A4, 5. patro,  dveře 513a

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
Email: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:40 přestávka

12:40 - 16:00 přednáška

1. den 

Seznámení s programem       
Obecné představení ovládacích prvků.
Členění sešitu, listu, práce s listy.
Buňka, její význam, možné formáty, pojmenovávání buněk a její využití.
Jednoduché matematické operace – sčítání, odčítání, dělaní, násobení, umocňování.
Tvorba číselných i textových řad.
Tvorba jednoduchých vzorců.
Využití funkcí: SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAXIMUM, MINIMUM.

2. den

Relativní a absolutní adresace buněk.
Kopírování buněk, vzorců.
Grafické úpravy tabulek.
Základní seřazení a filtrování dat.
Tvorba základních grafů a jejich základní nastavení.
Možnosti tisku.
Ukládání a otevírání souborů.
Spolupráce s nápovědou.
Závěrečný komplexní příklad

 

Jako učící verze je zvolena verze 2013, přičemž základní i středně pokročilé funkce jsou téměř shodné s verzemi 2007, 2010 i 2016 a nabyté vědomosti jdou tudíž využít i v těchto verzích. 

Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.000,-Kč Individuální členové asociace
2.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Registrace na seminář je závazná,
Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena