Excel středně pokročilí (27.-28. 8. 2020)

Seminář pro ty, kteří se chtějí naučit aktivní ovládání prvků pro kancelářské využití, tvorba komplexnějších struktur.


Termín konání:

27. 7. - 28. 7. 2020 09:00-16:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Computer agency o.p.s.
U Vodárny 2
 616 00 Brno-Žabovřesky

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Harmonogram: 

08:30-09:00 registrace účastníků
09:00-12:00 přednáška
12:00-12:40 přestávka
12:40-16:00 přednáška

Obsah:

Prostředí programuMS Excel, přizpůsobení vzhledu prostředí programu (panely nástrojů ajejich úprava, vlastní panely nástrojů, panel nabídek a jeho úprava),nabídka Zobrazit a Nástroje.
Adresace buněk,relativní, absolutní a smíšená adresace a její využití  ve vzorcích afunkcích
Vzorce a funkce,tvorba složitějšího vzorce a jeho kontrola, vložené funkce – účel apoužití, provedení funkce pro zaokrouhlení
Omezení vstupníchdat, účel a použití, provedení a možnosti omezení vstupních dat
Skrytí a zobrazenísloupců a řádků, účel a použití, provedení
Podmíněnéformátování, účel a použití, provedení a úpravy
Formulářev Excelu, účel, tvorba a použití jednoduchého formuláře, vybraná poleformuláře
Ochrana, základnímožnost ochrany buněk, listu a dokumentu
Podpora rozhodovánípomocí programu MS Excel, využití funkcí typu součet s podmínkou,počet a počet s podmínkou,
Hypertextové odkazyv programu Excel, účel, použití a tvorba odkazů
Datumové a časovéfunkce programu, finanční funkce, textové funkce programu
Propojení dat,propojení mezi listy a mezi dokumenty, využití a úskalí propojení
Analytické nástrojeprogramu Excel - hledání řešení
Databázev Excelu, základní pravidla tvorby databázové tabulky, základníoperace s databázovou tabulkou, seřazení a výběr – automatický,prvních deset, vlastní a rozšířený filtr
Vyhledávací funkce,druhy a využití vyhledávacích funkcí, databázové funkce
Kontingenčnítabulky, účel, tvorba, použití a úpravy kontingenčních tabulek, tvorbagrafu z kontingenční tabulky
Spolupráce programuMS Excel a ostatních programů, kopírování a přesouvání dat z/do jinýchprogramů, ukládání a otevírání databází z/do jiných programových prostředí
Makra, účel apoužití, tvorba jednoduchého makra, ovládání maker
Praktické příklady práce v programu MS Excel
 

Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.000,-Kč Individuální členové asociace
2.900,-Kč Ostatní zájemci
  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, káva a stravné formou stravenky na oběd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
   
Storno podmínky:
  • Ŕegistrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura). 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť.
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci.
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena