Excel online - pokročilí (6. 4. - 9. 4. 2020)

Termín konání:

6. 4. - 9. 4. 2020 12:00 - 14:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Živý stream: 

6. 4. 2020   12:00-14:00
7. 4. 2020   12:00-14:00
8. 4. 2020   12:00-14:00
9. 4. 2020   12:00-14:00

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.

Obsah:

• Omezení vstupních dat, účel a použití, provedení a možnosti omezení vstupních dat
• Ochrana, základní možnost ochrany buněk, listu a dokumentu
• Propojení dat, propojení mezi listy a mezi dokumenty, využití a úskalí propojení
• Analytické nástroje programu Excel - hledání řešení
• Databáze v Excelu, základní pravidla tvorby databázové tabulky, základní operace s databázovou tabulkou, seřazení a výběr – automatický, prvních deset, vlastní a rozšířený filtr
• Vyhledávací funkce, druhy a využití vyhledávacích funkcí, databázové funkce
• Kontingenční tabulky, účel, tvorba, použití a úpravy kontingenčních tabulek, tvorba grafu z kontingenční tabulky

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.700,-Kč Ostatní zájemci
  Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně se způsobem přihlášení do webináře koncovou fakturu s prodlouženým termínem spaltnosti.

Vzhledem k situaci na vysokých školách je možné zaplatit účastnický poplatek po absolvování webináře..
   
Storno podmínky:
  • Ŕegistrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena