Excel mírně pokročilí (27.-28. 7. 2020)

Seminář pro ty, kteří se chtějí naučit běžné uživatelské ovládání.


Termín konání:

27. 7. - 28. 7. 2020 09:00 - 16:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

U Vodárny 2
 616 00 Brno-Žabovřesky

Lektor: Bc. Josef Jílek
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00 přednáška

12:00-12:40 přestávka

12:40-16:00 přednáška

Obsah:

• Obecné představení ovládacích prvků.
• Členění sešitu, listu, práce s listy.
• Buňka, její význam, možné formáty, pojmenovávání buněk a její využití.
• Jednoduché matematické operace – sčítání, odčítání, dělaní, násobení, umocňování.
• Tvorba číselných i textových řad.
• Tvorba jednoduchých vzorců.
• Využití funkcí: SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAXIMUM, MINIMUM.
• Relativní a absolutní adresace buněk.
• Kopírování buněk, vzorců.
• Grafické úpravy tabulek.
• Základní seřazení a filtrování dat.
• Tvorba základních grafů a jejich základní nastavení.
• Možnosti tisku.
• Ukládání a otevírání souborů.
• Spolupráce s nápovědou.

 

Jako učící verze je zvolena verze 2013, přičemž základní i středně pokročilé funkce jsou téměř shodné s verzemi 2010 i 2016 a nabyté vědomosti jdou tudíž využít i v těchto verzích. 

Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.000,-Kč Individuální členové asociace
3.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, káva a stravné formou stravenky na oběd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání akce ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena