eNeschopenka a změny v sociálním pojištění od roku 2020 (18. 2. 2020)

 

Termín konání:

18. 2. 2020 09:00-12:30
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Univerzita Karlova, Centrum Krystal
José Martího 407/2, 160 00 Praha 6

Lektor:

Mgr. Šárka Chotěborská
- od roku 2012 pracuje na MPSV na odboru sociálního pojištění. Specializuje se na problematiku nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Pracuje na pozici koncepčního pracovníka, podílí se na přípravě novel zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a na přípravě výkladových stanovisek k uvedeným zákonům.
Působí jako zkušební komisař pro obor služby "Sociální pojištění". Má zkušenosti i s praktickým prováděním sociálního pojištění. Spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:30  přednáška s přestávkou na coffee break

Obsah:

Změny v sociálním pojištění od r. 2020

Co lze očekávat v dalších letech (např. transpozice směrnice EU o slaďování prac. a soukr. života),
Změny číselných ukazatelů v sociálním pojištění v r. 2020
 - výše maximálního vyměřovacího základu, průměrné mzdy, redukčních hranic, rozhodného příjmu atd. - význam těchto ukazatelů.

eNeschopenka  od r. 2020 prakticky
- rozdíly mezi původním a novým pojetím neschopenky z pohledu ošetřujícího lékaře, zaměstnavatele, pojištěnce
- nové služby na ePortálu ČSSZ
- povinnosti zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů, pojištěnců souvisejících s eNeschopenkou'
- registrace k novým službám ČSSZ
- práce s eNeschopenkou
 

Problematická témata         
- zaměstnání malého rozsahu – nová výkladová stanoviska
- problematická témata související s dávkami (např. rozhodné období ve zvláštních případech, rozdíly mezi dlouhodobým ošetřovným a
  ošetřovným)
 

Dotazy z oblasti NP

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena