Elektronizace pracovněprávních dokumentů (25. 2. 2020)

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k bezpapírové kanceláři?
V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení. Probereme, co je nutné při zavádění elektronizace vzít do úvahy a čeho se vyvarovat.

Termín konání:

25. 2. 2020 10:00 - 14:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, z.s.
Křenová 409/52
602 00 Brno
komplex NOSRETI, 3. patro

Lektor:

Mgr. Daniel Vejsada je advokátem, který od roku 2012 působí v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o. v rámci pracovněprávního týmu. V rámci své praxe se věnuje mimo běžného poradenství v oblasti pracovního práva zejména zastupování klientů v soudních a správních řízení a aplikaci nových technologií do pracovního práva a personalistiky.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

09:30-10:00 registrace účastníků

10:00-14:00 přednáška s přestávkou na coffeebreak

Obsah:

1. Obecná právní úprava elektronických dokumentů
    - co je elektronický dokument a zda a za jakých podmínek je rovnocenný s dokumentem v listinné podobě.
2. Jak na elektronické podpisy
    - podepisování elektronických dokumentů, 
    - jaké jsou druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí,
    - možnosti jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů.
3. Elektronizace pracovněprávních dokumentů
    - které dokumenty lze s přihlédnutím k praktické personální praxi již dnes mít v elektronické podobě,
    - kde naopak ještě raději vyčkat a jaká rizika nám hrozí při zavádění elektronizace.
4. Diskuse

 

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou cofee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
- Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena