Wikiverzita
 

Cestovní náhrady pro zaměstnance vysokých škol (7.3.2019)

Cílem semináře bude získání orientace v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Dojde i k seznámení s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2019. Účastníci budou upozorněni na některé často se opakující chyby, dostanou také prostor pro vlastní dotazy.

 

Termín konání:

07. 03. 2019  10:00 - 14:00
Číslo akce 1910
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. - Masarykova univerzita, vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabepečení

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

09:30 - 10:00 registrace účastníků
10:00 - 14:30 přednáška s přestávkou na občerstvení

Obsah:

1. Cestovní náhrady a pravidla pro jejich poskytování
- Základní principy a východiska poskytování cestovních náhrad
- Kdy vzniká povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci cestovní náhrady
- Možnosti ujednání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na cestovní náhrady
- Cestovní náhrady ve vztazích založených dohodami
- Vyslání zaměstnance na pracovní cestu
- Vztah doby strávené na pracovní cestě, která je významná pro poskytování cestovních náhrad, a pracovní doby
 

2. Cestovní náhrady při pracovní cestě.
- Tuzemské stravné a jeho krácení
- Náhrada jízdních výdajů při použití hromadné dopravy a při použití vlastního vozidla
- Náhrady jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
- Náhrada nutných vedlejších výdajů
- Cestovní náhrady za použití městské hromadné dopravy v obci, ve které bylo sjednáno místo výkonu práce
- Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
- Kapesné
 

3. Cestovní náhrady při dalších cestách. Pravidla vyplácení cestovních náhrad
- Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení
- Cestovní náhrady při mimořádné cestě v souvislosti výkonem práce v místě výkonu práce
- Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí
- Určení podmínek ovlivňujících výši cestovních náhrad
- Prokazování cestovních výdajů
- Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s vyplácením cestovních náhrad
- Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování
- Paušalizace cestovních náhrad

 
   
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena