Cestovní náhrady pro zaměstnance vysokých škol (21. 1. 2020)

Zorientujte se v pravidlech vysílání zaměstnanců na pracovní a další cesty (zejména cesty mimo pravidelné pracoviště) ve vazbě na vznik práva na náhrady cestovních výdajů. Seznamte se s aktuálními sazbami cestovních náhrad pro rok 2020. Účastníci budou upozorněni na některé často se opakující chyby, dostanou také prostor pro vlastní dotazy.
 

Termín konání:

21. 1. 2020 10:00 - 14:00
Číslo akce: 2004

 

Místo konání:

Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
- Masarykova univerzita

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

09:30-10:00 registrace účastníků

10:00-12:00  přednáška

12:00-12:30  coffee break

12:30-14:00  přednáška

Obsah:

1. Cestovní náhrady a pravidla pro jejich poskytování
- Základní principy a východiska poskytování cestovních náhrad
- Kdy vzniká povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci cestovní náhrady
- Možnosti ujednání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na cestovní náhrady
- Cestovní náhrady ve vztazích založených dohodami
- Vyslání zaměstnance na pracovní cestu
- Vztah doby strávené na pracovní cestě, která je významná pro poskytování cestovních náhrad, a pracovní doby
 

2. Cestovní náhrady při pracovní cestě.
- Tuzemské stravné a jeho krácení
- Náhrada jízdních výdajů při použití hromadné dopravy a při použití vlastního vozidla
- Náhrady jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny
- Náhrada nutných vedlejších výdajů
- Cestovní náhrady za použití městské hromadné dopravy v obci, ve které bylo sjednáno místo výkonu práce
- Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
- Kapesné
 

3. Cestovní náhrady při dalších cestách. Pravidla vyplácení cestovních náhrad
- Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení
- Cestovní náhrady při mimořádné cestě v souvislosti výkonem práce v místě výkonu práce
- Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí
- Určení podmínek ovlivňujících výši cestovních náhrad
- Prokazování cestovních výdajů
- Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s vyplácením cestovních náhrad
- Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování
- Paušalizace cestovních náhrad

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena