Aplikace GDPR v prostředí vysokých škol (5. 2. 2020)

Termín konání:

05. 02. 2020 09:30-14:30
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Konferenční centrum Sázava
Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:

RNDr. Mgr. Daniela Dvorská
- dlouhodobě se věnuje administrativní a řídící činnosti ve veřejné správě. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Vysokého učení technického v Brně.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

09:00-09:30 registrace účastníků

09:30-12:00  přednáška

12:00-12:30  coffee break

12:30-14:30  přednáška

Obsah:

1. Legislativa v oblasti ochrany osobních údajů v ČR – GDPR, adaptační zákon a doprovodný zákon
2. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů na vysokých školách
3. Subjekty údajů – uchazeč o studium, student, absolvent
4. Zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu
5. Další subjekty údajů v prostředí vysokých škol – zaměstnanci, smluvní partneři apod.
6. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých údajů) na vysokých školách
7. Předávání osobních údajů obecně
8. Verifikace studia, potvrzování vydaných dokladů o vzdělání
9. Zveřejňování osobních údajů na internetu
10. Úřad na ochranu osobních údajů a jeho úloha v přezkumném řízení podle zákona o poskytování informací
11. Aktuální témata v oblasti ochrany osobních údajů, praktické příklady
12. Diskuse, závěr

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.200,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud potřebujete do dokladu uvést číslo objednávky, dávejte tuto informaci do poznámky,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena