Akademický senát v otázkách a judikatuře (10. 11. 2020)

Akademický senát je „parlamentem“ veřejné vysoké školy, resp. fakulty. Seminář je věnován podrobnému výkladu jednotlivých aspektů akademických senátů od postavení, přes volby a členství v senátu až po působnosti senátu a jeho jednání. Pozornost bude věnována také výkladově obtížným či v praxi sporným otázkám a závěrům plynoucím z judikatury. Seminář je určen zejména členům akademických senátů VŠ a fakult a dalším osobám vstupujícím do kontaktu s akademickými senáty z titulu své funkce či jiného důvodu.

 

Termín konání:

10. 11. 2020 10:00 - 14:30
Číslo akce  
Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel:   603 230 984
E-mail: vajglova@apua.cz
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Harmonogram: 

09:50-10:00 nalogování do webináře
10:00-12:00 přednáška
12:00-12:30 přestávka
12:30-14:30 přednáška

Obsah:

Postavení akademického senátu
Ustavování akademického senát

 • složení
 • právo volit a volby
 • neslučitelnost funkcí
 • předseda AS a jeho postavení
 • kooptace a náhradnictví
   

Členství v akademickém senátu 

 • vznik členství
 • povinnosti člena
 • zánik členství a jeho důvody vč. nečinnosti
 • nezánik členství studenta
 • odměňování členů AS
   

Působnost akademického senátu

 • rozdělení
 • působnosti AS mimo § 9, resp. § 27 ZVŠ
 • jednotlivé působnosti AS jako součást procesů (fakulty) VŠ
   

Vnitřní předpisy o akademickém senátu

 • Jednací řád
 • Volební řád
   

Jednání akademického senátu

 • zpřístupňování podkladů
 • svolávání zasedání
 • jednání per rollam
 • právo vystoupit na jednání
 • usnášeníschopnost
 • většina pro přijetí rozhodnutí
 • tajné hlasování
   

Dotazy, diskuse

 
  Dotazy účastníků jsou vítány. Zdvořile žádáme o jejich zaslání na adresu vajglova@apua.cz, a to nejlépe min. týden před konáním semináře.
Účastnický poplatek:  
700,- Kč  Kolektivní členové asociace
700,-Kč Individuální členové asociace
2.200,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky: • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
• Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
• Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
• Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.  
• Kurzovné nelze převádět. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena